Industrial IOT(iIOT)

Hits: 79

تشخیص فواره گدازه آتش‌فشان‌ها به منظور حافظت از زندگی انسان‌ها و طبیعت

داشتن اطلاعات جوی اطراف آتش فشان‌ها به محققان کمک خواهد کرد زمان فواره‌ی گدازه ها را پیش‌بینی نمایند. با اطلاع داشتن از زمان فواره پیشگیر‌ی‌هایی در راستای کاهش صدمات و تلفات ناشی از فوران گدازه صورت می‌گیرد. با این اقدامات, جان تعداد زیادی از انسان‌ها و حیوانات را می‌توان حفظ نمود.

پارامترهایی که مورد نیاز است اندازه گیری شود, به شرح زیر است:

 

formol

اطلاعات توسط ترمینال‌ها و تکرارکننده‌ها (Repeater) گردآوری شده و با استفاده از پروتکل زیگ‌بی (zigbee) به گیت‌وی (GW) ارسال می‌شود. گیت‌وی اطلاعات گردآوری شده را توسط شبکه مخابراتی مانند3G  به سرور منتخب ارسال می‌نماید. حال اطلاعات سنسورها می‌توانند به صورت لحظه‌ای (Real Time) مشاهده و یا آنالیز شوند.

atashfeshan

نمایش تغییرات آب و هوا به هدف کنترل آن در جنگل‌ها

امروزه تغییرات آب و هوا تحت تاثیر جوامع صنعتی حیات برخی از موجودات را مورد تهدید قرار داده‌است. می‌توان با اندازه گیری و کنترل آب و هوا تا حد مطلوبی مانع از انقراض گونه‌های خاص طبیعت شد. این اطلاعات به صورت لحظه‌ای (Real Time) در اختیار محققان حفاظت از محیط زیست و یا سایر افراد علافه‌مند به محیط زیست قرار می‌گیرد.

پارامترهایی که مورد نیاز است اندازه گیری شود, به شرح زیر است:

f2

.اطلاعات توسط ترمینال‌های LORA  از سنسورها گردآوری می‌شوند و به سمت گیت‌وی ارسال می‌شوند. سپس گیت‌وی تحت شبکه 3G و یا GPRS  اطلاعات را به سمت سرور ارسال می‌نماید. در نهایت محققان توسط برنامه‌‌های کاربری اطلاعات را می‌توانند به صورت لحظه‌ای مشاهده نمایند.

jangal

کنترل محصولات کشاورزی به منظور اطمینان از سلامت و کیفیت محصولات و کاهش تلفات

  • امروزه هوشمند سازی محصولات کشاورزی در اقصی نقاط جهان, بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. اطلاعاتی هم‌چون کیفیت و حجم آب , رطوبت خاک و شرایط آب و هوایی به کشاورز کمک می‌کند به صورت برنامه ریزی شده و با حجم مورد نیازی آبیاری نماید. در نتیجه خطای انسانی کاهش می‌یابد.پارامترهایی که مورد نیاز است اندازه گیری شود, به شرح زیر است:کیفیت آب: دمای آب –  PH – رسانندگی الکتریکی(EC)  -اکسیژن ترکیب شده در آبپارامترهای خاک و برگ‌ها: دمای خاک – رطوبت خاک – رطوبت برگ‌هاشرایط آب و هوا: دمای هوا – رطوبت – جهت وزش باد – مقدار وزش باد – سنجش تابش نوراطلاعات بالا توسط سنسورها در ترمینال‌ها جمع آوری می‌شوند و اطلاعات از ترمینال‌ها توسط WIFI به مسیریاب (router) ارسال می‌شوند. سپس اطلاعات به سمت سرور ارسال شده و اطلاعات هر سنسور به همراه محل جغرافیای آن را بر روی وب قابل مشاهده خواهد شد.
talafat

هوشمندسازی سیستم آبیاری کیوی

  • کیوی از میوه‌های حساس می‌باشد که کیفیت آن با اندازه و قطر و طعم شیرینی‌اش سنجیده می‌شود. برای حاصل شدن بهترین کیفیت این محصول لازم است کشاورز با داشتن اطلاعات دقیق آبیاری,  محصول را بهبود بخشد. نتیجه این امر کاهش تلفات و افزایش کیفیت محصولات می گردد.پارامترهایی که مورد نیاز است اندازه گیری شود, به شرح زیر است:رطوبت خاک – دما و رطوبت هوا – قطر میوهجمع آوری اطلاعات سنسورها از طریق اتصال آن‌ها به IP ترمینال با پروتکل RS232 و یا RS485 صورت می پذیرد. انتقال اطلاعات از ترمینال ها به دو روش امکان پذیر است:
    1. اطلاعات گردآوری شده به کمک شبکه مخابراتی 3G و یا GPRS به سرور ارسال می شوند.
    2. در ترمینال های که قابلیت اتصال به شبکه sigfox در آنها دیده شده است، با اتصال به این شبکه، اطلاعات را به سرور ارسال می کنند. زیرساخت sigfox شامل دکل های مخابراتی برای ایجاد پوشش ارتباطی و پلتفرم برای مدیریت شبکه، نقاط و داده ها می باشد.
kivi

کنترل دما و رطوبت گلخانه

کنترل شرایط محیطی در گلخانه ها  بسیار آسان‌تر و کم هزینه‌تر از مزارع کشت می‌باشد. گرچه کشت تمام انواع گیاه و میوه در گلخانه میسر نمی‌باشد, اما بسیاری از محصولات و گیاهان, کشت گلخانه‌ای دارند. برای دستیابی به کیفیت بالای محصولات و کاهش تلفات می‌توان با اندازه‌گیری پارامترهای مورد نیاز شرایط محیطی و رطوبتی را کنترل نمود.

پارامترهایی که مورد نیاز است اندازه گیری شود, به شرح زیر است:

اطلاعات از سنسورها توسط پروتکل استاندارد 802.15.4 زیگ‌بی در ترمینال گردآوری می‌شود. استاندارد 802.15.4 فناوری بی سیمی است که زیگ‌بی را به عنوان یک استاندارد جهانی منبع باز معرفی نموده‌است. پس از جمع‌آوری داده‌ها, ترمینال اطلاعات را از طریق اترنت به سرور ارسال می‌کند. کشاورز اطلاعات محصول خود را می‌تواند توسط برنامه‌های کاربری به صورت لحظه‌ای دریافت و مشاهده نماید.

golkhane

کاهش مصرف آب به کمک هوشمندسازی آبیاری پارک‌ها

  • روزانه حجم زیادی برای آبیاری فضای سبز مصرف می‌شود. اما راندمان آبیاری 45% می‌باشد که با کمک هوشمند سازی آبیاری می توان این راندمان را تا 65% افزایش داد. در نتیجه مصرف آب مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش صورت خواهد گرفت.هوشمند سازی آبیاری با جمع آوری اطلاعات و نمایش آن به اپراتور صورت می‌گیرد که در آن اپراتور می‌تواند از راه دور تنها با کلیک کردن در نرم افزار کاربری عملگر آبیاری را فعال نماید ومیزان مورد نیاز آبیاری را تنظیم کند. قبل از نصب تجهیزات لازم است نوع محصول و میزان آبیاری آن بررسی شود تا بر اساس این اطلاعات و رطوبت لحظه‌ای خاک, به میزان مناسبی, آبیاری انجام شود.پارامترهایی که مورد نیاز است اندازه گیری شود, به شرح زیر است:رطوبت خاکاطلاعات سنسورها با پرونکل زیگ‌بی (Zigbee) به گیت وی نصب شده در پارک ارسال می‌شوند و گیت‌‍وی این اطلاعات را از طریق شبکه مخابراتی 3G  یا  GPRSبه سرور ارسال می‌نماید. اطلاعات در سرور تحلیل شده و درقالب برنامه کاربری به صورت لحظه‌ای به کاربر نمایش داده می‌شود.
park

کنترل آفت‌ها در کشت زیتون

  • زیتون یکی از محصولاتی ‌است که امکان آفت زدن آن بالاست. مگس زیتون ,(Rossi Bactrocera)   از آفات مهم زیتون در ایران است. حملات این آفت‌ها با ایجاد تونل‌هایی منجر به تلفات و از دست دادن مقدار زیادی از این محصول می‌شود.TeamDev یک شرکت نرم‌افزاری ایتالیایی می‌باشد, که با دریافت اطلاعات محیطی و آب و هوا مدلی از انتشار آفات ارائه می‌دهد. کشاورز می‌تواند با داشتن این مدل به عنوان هشدار زمان حمله اولیه آفات یک برنامه دفاعی داشته باشد و تلفات محصول را تا حد مطلوبی کاهش دهد.پارامترهایی که مورد نیاز است اندازه گیری شود, به شرح زیر است:دما – رطوبت – فشار اتمسفر- بارش باراناطلاعات از سنسورها توسط IP  مودم گردآوری شده و IP  مودم اطلاعات را توسط شبکه مخابراتی مانند 3G  به دکل مخابراتی ارسال می‌نماید. اطلاعات گردآوری شده به کمک شبکه مخابراتی  3Gو یا GPRS به سرور ارسال می شوند.  TeamDev  نرم افزاری ارائه نموده که اطلاعات را تحت وب جمع آوری می‌نماید و پس از پردازش, مدل انتشار آفات را تخمین می‌زند و کشاورز با این اطلاعات می‌تواند اقدامات پیشگیرانه را انجام ‌دهد.
zeyton
Back to top of page