پایلوت هوشمند

Visits: 479

پایلوت قرائت هوشمند چند نقطه در نیروگاه تولید برق

تیم هوشمند سازی صنایع شرکت دانش بنیان فناوران شریف پیرو هماهنگی ها و اعلام نیاز و علاقه مندی یکی از نیروگاه های با سابقه تولید برق در تهران در سال 98 نهایتا در مهر ماه 99 در چند نقطه منتخب و مورد تایید معاونت محترم مهندسی نیروگاه، یک سیستم نمایش و قرائت از دور را نصب و اجرا نمودند .همانطور که در تصاویر مشاهده می کنید چندین نقطه که دارای دسترسی های سخت و محدود بوده انتخاب شده و پس از نصب گیرنده فرستنده LoRaWAN در ساختمان اداری مرکزی نیروگاه ،چندین ترمینال ارسال و دریافت داده LoRaWAN برای قرائت سنسورهایی با خروجی  4-20mA نصب گردید و داده ارسالی به صورت پایدار و موفقیت آمیز در پنل کاربردی مشاهده گردید .