• طراحی و ساخت تجهیزات تست و آزمایشگاهی صنعتی
  • طراحی و ساخت پایلوت های تحقیقاتی
  • طراحی و ساخت پایلوت های فرایندی صنعتی

دستگاه تست تونل باد

ساخت شرکت فناوران شریف

tonelbad
tonelbad3
tonelbad2

پایلوت های مهندسی / صنایع نیروگاهی و نفت وگاز

ساخت شرکت فناوران شریف

tonelbad6
tonelbad4
tonelbad5

سامانه های حرارت و برق خورشیدی

ساخت شرکت فناوران شریف

tonelbad8

دیدگاه ها بسته شده است