طراحی و بهینه‌سازی فرآیند

Visits: 112

  • طراحی و انجام تستهای آزمایشگاهی و نیمه صنعتی (پایلوت)
  • طراحی مفهومی فرآیند (Conceptual) و تهیه مدار فرآوری (PFD)
  • انجام محاسبات بالانس جرمی، انرژی و …
  • طراحی پایه (Basic) جهت انتخاب انواع سنگ شکن، آسیا، سلولهای فلوتاسیون و سیستم‌های آبگیری
  • بازنگری طراحی فرآیند و بهينه سازي كارخانه های در حال كار
  • راه اندازي كارخانه هاي مواد معدني