دکتر پرسس در دوازدهمین نمایشگاه انرژی

بازدیدها: 5

حضور پلتفرم دکتر پرسس در دوازدهمین نمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر بهره وری و صرفه جویی انرژی ایران

شرکت فناوران شریف در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری و صرفه جویی انرژی ایران حضور پیدا کرد .این شرکت با معرفی توانمندی های پلتفرم راهکارهای فناورانه و دانش بنیان دکتر پروسس به مراجعین غرفه خود راه حل های فناورانه برای کاهش مصرف انرژی و بهینه سازی خطوط تولید صنعتی را ارائه می دهد. این نمایشگاه تا روز پنجشنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۱ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برقرار است.

بازگشت به بالا