دکتر پرسس در دوازدهمین نمایشگاه انرژی

حضور پلتفرم دکتر پرسس در دوازدهمین نمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر بهره وری و صرفه جویی انرژی ایران

شرکت فناوران شریف در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری و صرفه جویی انرژی ایران حضور پیدا کرد .این شرکت با معرفی توانمندی های پلتفرم راهکارهای فناورانه و دانش بنیان دکتر پروسس به مراجعین غرفه خود راه حل های فناورانه برای کاهش مصرف انرژی و بهینه سازی خطوط تولید صنعتی را ارائه می دهد. این نمایشگاه تا روز پنجشنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۱ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برقرار است.