بازدیدها: 49

بازدید پژوهشکده سامانه های فضانوردی از شرکت فناوران سامانه های راهبردی شریف

 

بازدید پژوهشکده سامانه های فضانوردی از شرکت فناوران شریف

 

مسئولین و مدیران چند پروژه از پژوهشکده سامانه‌های فضانوردی طی بازدیدی در سال 1393 از توانمندی و محصولات شرکت فناوران شریف بازدید نموده و جهت بررسی بسترها و زمینه های مناسب همکاری، جلساتی در محل شرکت فناوران شریف و نیز پژوهشکده سامانه‌های فضانوردی برگزار گردید.

شرکت فناوران سامانه های راهبردی شریف، در حوزه های انرژی های  تجدیدپذیر، کارت های داده برداری، الکترونیک و مکاترونیک، اقدام به تولید و ساخت تجهیزات هوشمند آزمایشگاهی نموده است.