admin ۱۳۹۹-۱۱-۱۲

نقاط تمایز شرکت دانش بنیان و استارت آپ

بازدیدها: 45

نقاط تمایز شرکت دانش بنیان و استارت آپ

میزان سرمایه اولیه لازم:

میزان سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان بسته به نوع فعالیت متغیر است. این میزان هم می تواند خیلی کم باشد و هم به نسبت زیاد!!!

اما شرکت های استارت آپی معمولاً سرمایه اولیه خیلی کمی دارند.

مبنای شکل گیری:

شرکت های دانش بنیان بر اساس فعالیت برخاسته از دانش و تولید فناوری ایجاد می شوند. (knowledge based)

ولی شرکت های استارت آپی (Start up) پاسخی است خلاقانه به یک نیاز موجود و یا تعریف یک نیاز و پاسخ به آن است.

تولید/خدمات:

شرکت های دانش بنیان عموماً تولید کننده هستند و شرکت های استارت آپی، خدمات ارائه می دهند.

دانش محوری:

شرکت دانش بنیان مبتنی بر دانش و استفاده از فناوری های جدید است و شرکت استارت آپ، می تواند دانش محور باشد ولی الزاماً اینگونه نیست.

اولویت در هدف و خروجی سیستم:

شرکت دانش بنیان تبدیل دانش نظری به فناوری کاربردی است و شرکت استارت آپ یک کسب و کار پایدار با رشد بالاست.

حامی مالی:

نهادهای حکومتی و شرکت های بزرگ فعال در حوزه فعالیت شرکت دانش بنیان، از فعالیت های شرکت های دانش بنیان حمایت می کنند و شرکت های سرمایه گذاری از استارت آپ ها حمایت می کنند.

نهاد حمایت کننده:

مراکز نوآوری(Innovation Center) از شرکت های دانش بنیان و شتاب دهنده ها(accelerator) از استارت آپ ها حمایت می کنند.

بازگشت به بالا