• امکان سنجی فنی و اقتصادی بهبود سامانه های فرایندی با رویکرد افزایش تولید
  • ارائه و پیاده سازی طرح های مدیریت و بهینه سازی مصرف اب و انرژی
  • ارائه راهکارهای افزایش راندمان پلنت های فرایندی بر مبنای تحلیل پیشرفته اکسرژی
  • بهبود عملکرد پلنت های فرایندی با نگرش کاهش آثار نامطلوب زیست محیطی

پروژه بازیافت انرژی هدررفت در نیروگاه ها /کولینگ توربین گاز نیروگاه سیکل ترکیبی قم

qom

پروژه طراحی و امکان سنجی بکارگیری مبدل های حرارتی لوله گرمایی در صنعت نیروگاهی سازمان بهره وری انرژی

bahrevari
qom2

دیدگاه ها بسته شده است