page-header

هوشمند‌‌سازی محیط زیست(SMART ENVIRONMENT)

بازدیدها: 85

تشخیص فواره گدازه آتش‌فشان‌ها به منظور حفاظت از زندگی انسان‌ها و طبیعت

داشتن اطلاعات جوی اطراف آتش فشان‌ها به محققان کمک خواهد کرد زمان فواره‌ی گدازه ها را پیش‌بینی نمایند. با اطلاع داشتن از زمان فواره پیشگیر‌ی‌هایی در راستای کاهش صدمات و تلفات ناشی از فوران گدازه صورت می‌گیرد. با این اقدامات, جان تعداد زیادی از انسان‌ها و حیوانات را می‌توان حفظ نمود.پارامترهایی که مورد نیاز است اندازه گیری شود, به شرح زیر است:

فشار اتمسفر – دما – رطوبت

اطلاعات توسط ترمینال‌ها و تکرارکننده‌ها (Repeater) گردآوری شده و با استفاده از پروتکل زیگ‌بی (zigbee) به گیت‌وی (GW) ارسال می‌شود. گیت‌وی اطلاعات گردآوری شده را توسط شبکه مخابراتی مانند3G  به سرور منتخب ارسال می‌نماید. حال اطلاعات سنسورها می‌توانند به صورت لحظه‌ای (Real Time) مشاهده و یا آنالیز شوند.

atashfeshan
  • شکل1:تشخیص فواره‌ی آتش‌فشان با اندازه‌گیری شرایط جوی
نمایش تغییرات آب و هوا به هدف کنترل آن در جنگل‌ها

امروزه تغییرات آب و هوا تحت تاثیر جوامع صنعتی حیات برخی از موجودات را مورد تهدید قرار داده ‌است. می‌توان با اندازه گیری و کنترل آب و هوا تا حد مطلوبی مانع از انقراض گونه‌های خاص طبیعت شد. این اطلاعات به صورت لحظه‌ای (Real Time) در اختیار محققان حفاظت از محیط زیست و یا سایر افراد علافه‌مند به محیط زیست قرار می‌گیرد.

پارامترهایی که مورد نیاز است اندازه گیری شود, به شرح زیر است:

فشار اتمسفر -دما – رطوبت

اطلاعات توسط ترمینال‌های LORA  از سنسورها گردآوری می‌شوند و به سمت گیت‌وی ارسال می‌شوند. سپس گیت‌وی تحت شبکه 3G و یا GPRS  اطلاعات را به سمت سرور ارسال می‌نماید. در نهایت محققان توسط برنامه‌‌های کاربری اطلاعات را می‌توانند به صورت لحظه‌ای مشاهده نمایند.

jangal
  • شکل2:نمایش لحظه‌ای شرایط آب و هوا به هدف کنترل آن
بازگشت به بالا