هوشمندسازی معادن

Visits: 242

  • فراهم نمودن شبکه‌اي به هم پيوسته، يکپارچه و کارآمد از معادن
  • پياده سازي پلتفرم يکپارچه اينترنت اشيا
  • ايجاد سيستم هاي مبتني بر تحليل کلان – داده
  • ايجاد بازار تبادلات طرح هاي معدني و صنايع معدني
  • تشکیل شبکه اجتماعي متشکل از همه فعالان اکوسيستم معدن و صنايع معدني