page-header

رونمایی دکتر پروسس

بازدیدها: 62

رونمایی دکتر پروسس (DR process)

بازدید جناب آقای دکتر شهیدی
معاونت محترم وزیر صمت و ریاست سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی
از غرفه شرکت فناوران شریف در نمایشگاه Minex (2021)

بازگشت به بالا